Üyelik Bilgileri
 • Adınız Soyadınız
 • Cinsiyet
 • Doğum Tarihi
 • Eposta Adresiniz
 • Kullanıcı Adı (isteğe bağlı)
 • Şifre
 • Şifre Tekrar
İletişim Bilgileri
 • Ülke
 • Şehir
 • Şehir (Diğer)
 • İlçe
 • İlçe Diğer
 • Mahalle/Köy
 • Mahalle (Diğer)
 • Adres
 • Telefon Numaranız
 • Cep Telefonu Numaranız
 • TC Kimlik No
Sözleşme
 • Üyelik Sözleşmesi
 •  

  ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  İş bu anlaşmada, taraflardan biri TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ olarak anılacaktır. Taraflardan bir diğeri olan, ürün satın almak, ürün satışı yapmak, altlarında gruplar oluşturarak oluşturulan grupların yapacağı satışlardan prim hakkı kazanmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi bundan sonra "ÜYE" olarak anılacaktır. Üye yaptığı başvurunun TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ tarafından kabulü ile aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

  Satın alınan mallar/hizmetler, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ ile sözleşmeli olan bayilerden (metinde "Sözleşmeli Bayiler'' olarak anılacaktır)  internet işlemiyle TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ satın alma işlemleri ve bununla ilgili bilgi aktarımları, müşteriler ile TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ’ye bağlı internet bayileri, yerleşik perakende bayileri ve seyyar hizmet şirketleri arasındaki bir internet servisi vasıtasıyla, basit ve güvenli bir şekilde desteklenmektedir.

  Satın alma işlemleri, devredilemez nitelikteki "çevrim-içi (online)” TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ nakit hesaplaşma yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ ile müşteri arasındaki bu anlaşma ile müşteriye TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ tarafından işletilen bu sistemi kullanma imkânı verilmektedir. Sözleşme ilişkisinin ticari esasını, bu "Genel Ticari Şartname" teşkil etmekte olup, bu Genel Ticari Şartnameden ve " TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ  Ücretleri ve Ödeme Şekilleri" başlıklı ekten oluşmaktadır.

  ‘’Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.’’

   

  TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLENDİRME

  TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ ulusal ve uluslararası faaliyet göstermeye başlamıştır. Piyasada bireysel tüketiciyi, dayanışmalı tüketici topluluğu haline getirerek burada yürütülen faaliyetle, tüketicilerin alışveriş güçlerini bir araya getirerek, çoklu bir talep ve alım gücü imkânı oluşturmak, buna karşılık bu tüketicilerin piyasa aktörü firmalar karşısında ekonomik bir dizi avantajlar sağlamasına imkân vermek istemektedir. Müşteriler, reklâm veya kişisel tavsiyeler yoluyla TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ’ye ücretsiz kayıt olmaktadır ve TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ sisteminde "nihai tüketici" konumundadır.

  Tüketici TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ ile bir üyelik sözleşmesi akdederek, ilerde günlük ihtiyacını TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ ile anlaşmalı yerlerden alışveriş yaparak karşılayacağını taahhüt eder. Bu konuda herhangi bir mecburiyet yoktur. Sisteme üyelik ücretsizdir. Bu bağlamda TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ yaptığı bu sözleşmelere ve bu sözleşmelerin içerdiği alışveriş taahhütlerine istinaden, piyasada arz edici firmalarla anlaşmalar yapar.

  Bu anlaşmalarla, belli indirim oranları ve başka bazı avantajlar TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ müşterilerine sağlanmıştır, buna karşılık olarak TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ müşterilerine yönelik bu firmaların tanıtımını ve reklamını yapmasını TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ müşterilerinin ilgili firmaya yönlenmesini, bazı durumlarda ilgili firmaya TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ  tarafından ciro garantisi verilmesini içerir. Esasen bu şekilde bir oluşum, firmalar bakımından da son derece avantajlıdır. Çünkü görünür, sayılabilir, ölçülebilir bir müşteri kitlesine hitap edebilmekte ve bu kitleye etkili reklâm yapabilmektedir.

  TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ bütün üye ve kobilerin bilgilerini kayıt altında tutmaktadır. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ üyelerinden TUBALİFE TASARRUF KART satın alan üyeler, anlaşmalı kobilerden TÛBÂLİFE TASARRUF KART’ını göstererek anında indirim kazanma fırsatını elde eder. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ üyelerinden TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ ürünlerinin satış ve tanıtımını yapan üyeler, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ’nin belirlemiş olduğu kazanç planlarına göre gelir elde eder. Ancak üyeler hesapta biriken primlerini talep ederse % 10 stopaj vergisi kesilir, üye adına vergi dairesine yatırılır ve kalan kısım üyenin banka hesabına aktarılır.

  Bu şekilde ülkemiz de, tüm bu alışverişlerden vergi geliri elde eder. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ müşterileri alışverişlerini yaparak ve kendi alışveriş gruplarını kurarak geleceklerini garanti altına alır.

   

   

   

   

  Bu sözleşme üyenin temel bilgilendirilmesi amacı taşımaktadır. Ayrıca bu sözleşme üye bakımından kesin olarak bağlayıcıdır.

   

  1. Üye,  TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ’nin hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ tescilli markasını, logosunu ve her türlü reklamı kullanmadan önce TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ yetkililerine göstereceğini ve yazılı izin alacağını taahhüt eder.

             
  2. Gerek üye ve gerekse oluşturacağı gruplarda yer alacak olan gerçek ve tüzel kişiler, hiçbir surette TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ’in çalışanı, temsilcisi, bayii, acentesi veya şubesi değildir. Üye, bağımsız bir yüklenici olarak çalışacak olup, vergi ve tüm diğer yasal yükümlülükler bakımından kendi sorumluluğunu uhdesinde taşımaktadır. Üye çalışma grubu oluşturduğu takdirde, bağımsızlığının doğal sonucu olarak bu grupta yer alan gerçek veya tüzel kişilerle kendi iç ilişkisini tesis edecektir. Üyenin alacağı primler TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ tarafından belirlenir. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ prim sisteminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Prim uygulaması hiçbir suretle çalışma saatine ve şans unsuruna bağlı değildir. Üyeler, 4077 sayılı Kanun kapsamında tüketici addedilmekte olup sözleşmenin devamında tüketiciler, üye olarak adlandırılacaktır.

   

  3. İş bu anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; üye olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde, anılan varislerin ölümü takip eden bir ay içinde aralarından seçecekleri kişiye, devredilecektir. Bu konuda varisler arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ kendi takdirinde olmak üzere, varisler arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Şu kadar ki, bu konuda takdir yetkisi münhasıran, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ’ne ait olup, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ varis veya varislerle ticari ilişkinin devamında yarar görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

   

  4. Üye, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu irtibatlarında TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ sırlarını üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye şirkete ve şirket çalışanlarına karşı argo tabirle ya da hakaret içerikli konuşma sergileyemez. Üye, şirketten yazılı izin almadığı taktirde şirket adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın yapamaz. Üye, başka bir gruptaki üyeleri yeniden kayıt açarak veya başka bir suretle kendi altına geçiremez. Üye, faaliyetlerini her zaman ve her ortamda TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ ticari unvanını ve itibarını yükseltecek şekilde sürdürecektir.

   

  5. Üye, sözleşmedeki dördüncü maddeye uymadığı takdirde şirket kendisine yazılı ihtarda bulunur. Şirketin ihtarında belirttiği süre sonunda üyenin aynı durumun devam etmesi halinde bir aylık toplam prim hak edişi TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ tarafından kesilir. İkinci ihtar süresinin sonunda da üye aynı durumuna devam ettiği takdirde TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ. hiçbir ihtar süresi vermeksizin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip üyeyi sistemden uzaklaştırma hakkına sahiptir.

   

  6. Sistemden uzaklaştırılan bir üyenin kendine bağlı direkt üyeleri aynı şekilde çalışmaya ve kazanmaya devam edecektir. Uzaklaştırılan üyenin direk kolları bir üst sponsoruna yansımaz. Uzaklaştırılan üyenin hak ettiği primler şirketin öngördüğü dernek, vakıf, kamu kuruluşu, gibi kurum ve kuruluşların hesabına aktarılır. Şirket kendi inisiyatifinde bu primleri liderleri için ya da yapacağı ekstra kampanya ve bonusları için kullanır. Sistemden uzaklaştırılan bir üye ancak "altı ay sonra" tekrar sisteme üye olabilir.

   

  7. Üye, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe girmeyecektir. Üye, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ resmi web sitesinde (www.tubalife.com.tr) belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte bulunan üyenin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk üyenin kendisine aittir.

   

  8. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ onay verdiği miktarların üzerindeki kargo bedeli şirkete aittir. Üye tarafından teslim alınan ürünün üretimden kaynaklanan bir hatası tespit edildiğinde şirket tarafından yenisi ile değiştirilir. Şirket her bir ürünün üyeye satış fiyatlarını tek taraflı olarak saptamak ve değiştirmek hakkını haizdir.

   

  9. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ üyenin siparişlerini karşılamak için kendi üretim ve temin imkânları çerçevesinde çaba gösterecektir. Ancak olağan/olağanüstü durumlardan dolayı şirket siparişleri karşılayamaz ise üye şirkete karşı herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı taahhüt eder. Bu tür durumlarda şirket, üyenin yatırmış olduğu sipariş bedelini üyenin belirttiği hesap numaralarına yatırmayı taahhüt eder.

   

  10. Şirketin web sitesinden (www.tubalife.com.tr) doldurulan üyelik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir. Şirket sistem hakkında değişken olarak kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde resmi web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dâhilinde şirket bu ödülleri üyelerine vaat eder. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ Şirketi üyelerine kampanya promosyonlar düzenler ve bu kapsamda üyelerine hediye çeşitli hediyeler kazandırır. Üye şirket tarafından kendisine gönderilen hediyeleri kabul etmesi durumunda söz konusu hediyenin kargo bedelini karşılayacağını önceden bilir ve kendisine gönderilen hediyelerin kargo bedelini ödemeyi kabul eder.

   

  11. Üye, kendisine verilen site giriş şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Şifrenin üye tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline geçmesi nedeni ile üyenin uğrayacağı herhangi bir zarardan TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ sorumlu tutulamaz.

   12. www.tubalifecom.tr adresinden üyelik başvurusu sırasında aday üye tarafından web portalına girilen üyelik bilgileri isim soy isim, doğum tarihi, TC, adres, banka bilgileri gibi üyeliğin tamamlanması aşamasındaki tüm bilgiler eksiksiz girilerek herhangi değişiklik durumunda üye tarafından üyelik hesabına girerek ya da şirkete mail yolu ile gerekli değişiklik talebinde bulunarak gerekli güncellemeleri yapması üyenin hak kaybının olmasına engel teşkil edecektir. Aksi durumda siparişin yanlış adrese yönlendirilmesi, prim hak edişlerinin üyenin banka hesabına aktarılamaması gibi oluşacak olumsuzluklarda TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ şirketi sorumluluk kabul etmez.

  13. Web üzerinden alışverişte herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler, güvenlik ağı ile şifrelenerek sistemlerimize aktarmakta ve bu sayede dışarıdan bu bilgilerin alınması, okunması ve kullanılması mümkün olmamaktadır. Site içerisinde yapılan işlemler sırasında kaydedilen kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm güvenlik tedbirleri TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ tarafından alınacaktır.

   

  14. İş bu anlaşma, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ yazılı muvafakati olmadan herhangi bir üçüncü şahsa devredilemez. Muvafakat verip vermemek münhasıran TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ  yetkisindedir.

   

  15. Üye, TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesi olan www.tubalife.com.tr sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip Distribütör Üye, işini yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğini taahhüt eder.

   

  16. Üye, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ, işbu anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının Üye tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, işbu anlaşmayı herhangi bir ihbar süresi ve tazminat hakkı vermeksizin tek taraflı olarak derhal fesih edebilir. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ işbu feshe esas teşkil eden neden ya da nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkı saklıdır.

   

  17. Üye bu sözleşmeyi TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ’ye yazılı olarak bildirmek suretiyle bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ’de onayını alarak fesih edebilir.

  18. SOLUCAN BANKASI PROJESİ KAPSAMINDA KIRMIZI KALİFORNİYA SOLUCANI ÜRETİM VE YERİNDE BAKIM HİZMETLERİ MESEFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

  BU SÖZLEŞME İLE TARAFLARDAN BİRİ TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ BUNDAN SONRA FİRMA OLARAK ANILACAKTIR. TARAFLARDAN BİR DİĞERİ www.tubalife.com.tr ADRESİNDEN ÜYELİK HESABI AÇARAK SOLUCAN BANKACILIĞINDAN SOLUCAN SATIN ALAN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİ KATILIMCI OLARAK ANILACAKTIR.

  Madde 2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

  FİRMA : TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  ADRESİ: İSMETPAŞA MAH. MUSTAFA KEMALBEY SOK NO:5 MERKEZ/BİLECİK

  TELEFON: 08503041325

  E-MAİL :info@tubalife.com.tr

  KATILIMCI : www.tubalife.com.tr  adresinde üyenin açmış olduğu hesabındaki güncel adres ve iletişim bilgileri geçerlidir.

  Madde 3. KAPSAM

  BU SÖZLEŞME, FİRMA İLE KATILIMCI ARASINDA TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BELİRLEMEYİ AMAÇLAR.

  Madde 4. İŞ KONUSU

  İŞ BU SÖZLEŞMENİN KONUSU, KATILIMCININ www.tubalife.com.tr ADRESİNDEKİ KENDİ ÜYELİK HESABINDAN FİRMA’YA ELEKTRONİK ORTAMDAN NİTELİKLERİ VE SATIŞ FİYATI BELİRLİ OLAN ÜRÜNÜ SİPARİŞ YAPTIĞI VE BAKIMI İLE İLGİLİ OLARAK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNUN VE MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KAPSAR.

  KATILIMCI VE FİRMA İSİM, UNVAN, AÇIK ADRES, TELEFON VE DİĞER ERİŞİM BİLGİLERİ, SATIŞA KONU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ, VERGİLER DAHİL OLMAK ÜZERE SATIŞ FİYATI, ÖDEME ŞEKLİ. BAKIM KOŞULLARI VE MASRAFLARI VS. SATIŞA KONU MAL İLE İLGİLİ TÜM ÖN BİLGİLER VE “CAYMA” HAKKININ KULLANILMASI VE BU HAKKIN NASIL KULLANILACAĞI, ŞİKAYET VE İTİRAZLARINI İLETEBİLECEKLERİ RESMİ MAKAMLAR VS. KONUSUNDA AÇIK, ANLAŞILIR VE İNTERNET ORTAMINA UYGUN ŞEKİLDE SATICI TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLDİĞİNİ, BU ÖN BİLGİLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİT ETTİĞİNİ VE SONRASINDA MAL SİPARİŞ VERDİĞİNİ İS BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNCE KABUL VE BEYAN EDER.

  https://www.tubalife.com.tr SİTESİNDE YER ALAN ÖN BİLGİLENDİRME VE KATILIMCI TARAFINDAN VERİLEN SİPARİŞ ÜZERİNE DÜZENLENEN FATURA İŞ BU SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ PARÇALARIDIR.

  Madde 5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/BAKIM VE KAR

  ELEKTRONİK ORTAMDA ALINAN SOLCUCAN VE BAKIMININ, SATIŞ BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ, FATURA BİLGİLERİ, BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR. FATURA EDİLECEK KİŞİ İLE SÖZLEŞMEYİ YAPAN KİŞİ AYNI OLMAK ZORUNDADIR. ÜYENİN WWW.TUBALİFE.COM.TR ÜYELİK HESABINDA YER ALAN BİLGİLER DOĞRU VE EKSİKSİZ OLMALIDIR. BU BİLGİLERİN DOĞRU OLMADIĞI VEYA NOKSAN OLDUĞU DURUMLARDAN DOĞACAK ZARARLARI TAMAMIYLA KARŞILAMAYI KATILIMCI KABUL EDER VE AYRICA BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU KATILIMCI KABUL EDER.

  MADDE 6. SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

  SÖZLEŞME TARİHİ, KATILIMCININ SİPARİŞİNİN FATURALANDIĞI TARİHTİR.

  SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTE MEVCUT OLMAYAN VEYA ÖNGÖRÜLMEYEN, TARAFLARIN KONTROLLERİ DIŞINDA GELİŞEN, ORTAYA ÇIKMASIYLA TARAFLARDAN BİRİNİN YA DA HER İKİSİNİN DE SÖZLEŞME İLE YÜKLENDİKLERİ BORÇ VE SORUMLULUKLARINI KISMEN YA DA TAMAMEN YERİNE GETİRMELERİNİ YA DA BUNLARI ZAMANINDA YERİNE GETİRMELERİNİ OLANAKSIZLAŞTIRAN DURUMLAR, MÜCBİR SEBEP (DOĞAL AFET, SAVAŞ, TERÖR, AYAKLANMA, DEĞİŞEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ, EL KOYMA VEYA GREV, LOKAVT, ÜRETİM VE İLETİŞİM TESİSLERİNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARIZA VB.) OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. MÜCBİR SEBEP ŞAHSINDA GERÇEKLEŞEN TARAF, DİĞER TARAFA DURUMU DERHAL VE YAZILI OLARAK BİLDİRECEKTİR.

  YUKARDA SAYILAN MÜCBİR SEBEPLERDEN BİRİ YA DA BİR KACININ VUKUU BULMASI MÜCBİR SEBEBİN DEVAMI ESNASINDA TARAFLARIN EDİMLERİNİ YERİNE GETİREMEMELERİNDEN DOLAYI HERHANGİ BİR SORUMLULUKLARI DOĞMAYACAKTIR. İŞBU MÜCBİR SEBEP DURUMU 30 (OTUZ) GÜN SÜREYLE DEVAM EDERSE, TARAFLARDAN HER BİRİNİN, TEK TARAFLI OLARAK FESİH HAKKI DOĞMUŞ OLACAKTIR.

  FİRMANIN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN (SOLUCANLARIN TELEF OLMASI, FİRMANIN FAALİYETLERİNE SON VERMESİ, FİRMADAN KAYNAKLANAN ÜRETİM VE İLETİŞİM TESİSLERİNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARIZA GİBİ) SEBEPLER MÜCBİR SEBEP OLARAK KABUL EDİLMEYECEKTİR. BU DURUMDA KATILIMCININ SATIN ALDIĞI PAKETİN HAKLARI (36 AY SONU BELİRTİLEN TOPLAM SOLUCAN ADEDİ) KATILIMCIYA EN GEÇ 12 AY İÇERSİNDE TESLİM EDECEĞİNİ TAAHÜT EDER.

  MADDE 7. FİRMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  7.1. FİRMA, 4077 SAYILI TÜKETİCİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA SÖZLEŞMEDE KENDİSİNE YÜKLENEN EDİMLERİ MÜCBİR HALLER DIŞINDA EKSİKSİZ YERİNE GETİRMEYİ KABUL VE TAAHHÜT EDER.

  7.2. 18 (ON SEKİZ) YAŞINDAN KÜÇÜK KİŞİLER WWW.TUBALİFE.COM.TR’DEN ALIŞVERİŞ YAPAMAZ. FİRMA, KATILIMCININ SÖZLEŞMEDE BELİRTTİĞİ YAŞININ DOĞRU OLDUĞUNU ESAS ALACAKTIR. ANCAK ÜYENİN YAŞINI YANLIŞ YAZMASINDAN DOLAYI FİRMAYA HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLULUK YÜKLENEMEYECEKTİR.

  7.3.WWW.TUBALİFE.COM.TR DEN KREDİ KARTI (VİSA, MASTERCARD, VS.) YA DA BANKA HAVALESİ İLE SOLUCAN ALINIP BAKIMI FİRMAYA BIRAKILABİLİR. KATILIMCI TARAFINDAN SİPARİŞİN YAPILIP ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİKTEN SONRA FİRMA GEREKLİ KONTROLLERİ YAPARAK FATURAYI DÜZENLER. FATURA DÜZENLENDİKTEN SONRA SATIN ALINAN SOLUCAN PAKETİ ÜYE HESABINA (SOLUCAN CÜZDANINA) YANSITILIR.

  7.4. FİRMA SATIŞINI YAPTIĞI SOLUCANLARI TESİSLERİNDE YA DA ANLAŞMALI TESİSLERİNDE BAKIMINI 36 AY BOYUNCA YAPMAYI KABUL EDER.

  7.5 FİRMA SATIŞA SUNDUĞU SOLUCAN PAKETİNİ HER 3 AYDA 2 KATINA ARTIRARAK 36. AY SONUNDA SATINLAN SOLUCAN PAKETİNİN TOPLAMDA 4096 KATINA ARTIRMAYI KABUL EDER.

  7.6 FİRMA 36 AY SONUNDA YA DA KATILIMCININ HERHANGİ BİR AYDA SOLUCANLARINI FİZİKİ OLARAK KATILIMCININ ALMAK İSTEMESİ DURUMUNDA YADA FİRMANIN OLUŞTURACAĞI SATIŞ PLATFORMLARINDA SATIŞA SUNMAK İSTEMESİ DURUMUNDA 4096 KATINA ARTIŞ GÖSTERMİŞ SOLUCAN ADEDİNİN %50 SİNİ BAKIM VE BARINDIRMA GİDERLERİ OLARAK KESER VE KALAN %50 SOLUCANI KATILIMCIYA VERMEYİ KABUL EDER.

  7.7. FİRMA SOLUCAN SATIŞLARINDAN VE SATIŞINI YAPMAYI PLANLADIĞI KATI SOLUCAN GÜBRESİ SATIŞINDAN, SIVI SOLUCAN GÜBRESİ SATIŞINDAN, SOLUCAN İŞİ İLE İLGİLİ ÜRETİMİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ ALET VE EDEVAT SATIŞINDAN, ÜRETİMİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ MAKİNE VE TECHİZAT SATIŞINDAN, SOLUCAN İŞİ İLE İLGİLİ BASIMI GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ KİTAP,DERGİ VE DÖKÜMÜNTASYONUNDAN AY İÇERSİNDE YAPILAN BU ÜRÜN VE HİZMETLERİN SATIŞINDAN ELDE ETTİĞİ GELİRİN %10 UN ALTINDA OLMAMAK KAYDILA SOLUCAN GELİRİ HAVUZUNA AKTARACAĞI VE SOLUCAN PRİM HAVUZUNDA BİRİKEN MİKTARIN KATILIMCILARA HESAPLARINDA TUTTUKLARI SOLUCAN SAYI ADEDİNE ORANLA PRİM YANSITARAK KAZANÇ SAĞLAYACAĞINI TAAHHÜT EDER. BELİRTİLEN BU KAZANÇ SATIŞA DAYALI OLUP PRİM USULUNDA BİR KAZANCI İÇERİR. KAR PAYI, FAİZ VE BENZERİ BİR KAZANCI İÇERİSİNDE  BARINDIRMAZ. TAMAMEN ÜYELERİN GAYRETİYLE OLUŞACAK SATIŞTAN HASIL OLAN PRİME DAYALI BİR KAZANÇ SİSTEMİDİR.

  7.8. FİRMA, KATILIMCILARIN WWW.TUBALİFE.COM.TR ADRESİNDEKİ SATIŞ PLATFORMLARINDA SATIŞA SUNDUĞU SOLUCANLARI SATIN ALAN YENİ KATILIMCIYA, SATIN ALDIĞI SOLUCAN ADEDİNE NİSPETLE HER AY MADDE 7.7. DE SAYDIĞI GELİR GETİRİCİ ÜRÜN VE HİZMETLERİN SATIŞINDAN %10 UNDAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA, KATILIMCILARA SOLUCAN ADETLERİNE ORANLA PRİM VERDİĞİ SOLUCAN HAVUZUNDAN PRİM VERECEĞİNİ TAAHÜT EDER.

  7.9. FİRMA, KATILIMCILARIN WWW.TUBALİFE.COM.TR ADRESİNDEKİ SATIŞ PLATFORMLARINDA SATIŞA SUNDUĞU SOLUCANLARI SATIN ALAN YENİ KATILIMCININ YA DA YENİ KATILIMCININ VEKALET VERDİĞİ VEKİLİNİN TESİSLERDEN SOLUCANLARI FİZİKİ OLARAK ALMAK İSTEMESİ DURUMUNDA BAKIM VE BARINDIRMA BEDELİ OLARAK BELİRTİLEN ADET SOLUCANLARIN %50 SİNDEN BAŞKA SOLUCAN ADET SAYISINDA HERHANGİ BİR DÜŞÜŞ GÖSTERMEYECEĞİNİ TAAHÜT EDER.

  MADDE 8. KATILIMCININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  8.1. KATILIMCI, SÖZLEŞMEDE KENDİSİNE YÜKLENEN EDİMLERİ MÜCBİR SEBEPLER DIŞINDA EKSİKSİZ YERİNE GETİRMEYİ KABUL VE TAAHHÜT EDER.

  8.2. KATILIMCI, SİPARİŞ VERMEKLE BİRLİKTE İŞ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ SAYILDIĞINI VE SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN ÖDEME ŞEKLİNE UYGUN ÖDEMEYİ YAPACAĞINI KABUL VE TAAHHÜT EDER.

  8.3. KATILIMCI, www.tubalife.com.tr İNTERNET SİTESİNDEN SATICININ İSİM, UNVAN, AÇIK ADRES, TELEFON VE DİĞER ERİŞİM BİLGİLERİ, SATIŞA KONU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ, VERGİLER DAHİL OLMAK ÜZERE SATIŞ FİYATŞ, ÖDEME SEKLİ, BAKIM KOŞULLARI VE MASRAFLARI VS. SATIŞA KONU MAL İLE İLGİLİ TÜM ÖN BİLGİLER VE “CAYMA” HAKKININ KULLANILMASI VE BU HAKKIN NASIL KULLANILACAĞI, ŞİKAYET VE İTİRAZLARINI İLETEBİLECEKLERİ RESMİ MAKAMLAR VS. KONUSUNDA AÇIK, ANLAŞILIR VE İNTERNET ORTAMINA UYGUN ŞEKİLDE BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU, BU ÖN BİLGİLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİT ETTİĞİNİ KABUL VE BEYAN EDER.

  8.4. BİR ÖNCEKİ MADDEYE BAĞLI OLARAK KATILIMCI, ÜRÜN SİPARİŞ VE ÖDEME KOŞULLARININ, OLASI DURUMLARA KARŞI ALINAN TEDBİRLERİN VE YAPILAN UYARILARIN OLDUĞU WWW.TUBALİFE.COM.TR SİPARİŞ/ÖDEME/KULLANIM PROSEDÜRÜ BİLGİLERİNİ OKUYUP BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKLİ TEYİDİ VERDİĞİNİ BEYAN EDER.

  8.5. KATILIMCI, SATIN ALDIĞI SOLUCAN PAKET ÜRÜNÜNÜ 36 AY İÇERSİNDE YA DA SONUNDA ARTIŞ SAĞLAMIŞ SOLUCANLARI DAHİL HEPSİNİ FİZİKİ OLARAK FİRMA TESİSİNDEN ALMAK İSTEDİĞİNDE YADA www.tubalife.com.tr ADRESİNDE OLUŞTURULAN SATIŞ PLATFORMLARINDA SATIŞINI YAPMAK İSTEDİĞİNDE SOLUCAN HESABINDA (SOLUCAN CÜZDANINDA) BULUNAN SOLUCANLARIN %50 SİNİ BAKIM VE BARINDIRMA HİZMET BEDELİ OLARAK FİRMAYA BIRAKMAYI KABUL EDER.

  8.6. KATILIMCI, 36 AYIN SONRASINDA YA DA ÖNECESİNDE SOLUCANLARINI FİRMA TESİSLERDEN FİZİKİ OLARAK ALMA İŞLEMİNİ YA BİZATİHİ KENDİSİ GERÇEKLEŞTİRİR YA DA NOTER HUZURUNDA VEKALET VERDİĞİ KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİR. SOLUCANLAR EVRAKLA TESLİM ALAN KATILIMCI YA DA VEKİLİ SOLUCANLARIN TAŞINMASI VE KARGOLANMASI KENDİ SORUMLULUĞUNDA OLACAĞINI KABUL EDER VE HERHANGİ BAŞKA TALEPTE BULUNAMAZ.

  8.7. KATILIMCI, SATIN ALDIĞI SOLUCANLARIN VE ARTIŞ GÖSTEREN KISMIYLA KENDİSİNE FİRMANIN OLUŞTURDUĞU PRİM HAVUZ SİSTEMİNDE HER AY İÇERİSİNDE SATILAN SOLUCANLARIN VE SATIŞI DÜŞÜNÜLEN KATI SOLUCAN GÜBRESİ SATIŞINDAN, SIVI SOLUCAN GÜBRESİ SATIŞINDAN, SOLUCAN İŞİ İLE İLGİLİ ÜRETİMİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ ALET VE EDEVAT SATIŞINDAN, ÜRETİMİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ MAKİNE VE TECHİZAT SATIŞINDAN, SOLUCAN İŞİ İLE İLGİLİ BASIMI GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ KİTAP,DERGİ VE DÖKÜMÜNTASYONUNDAN ELDE EDİLEN SATIŞ BEDELLERİNİN %10 UNDAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA FİRMANIN BELİRLEYECEĞİ SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN BELİRLENECEK SOLUCAN PRİM HAVUZU PAYINI KABUL EDER VE BU KAPSAMDA FİRMANIN DEVAMLILIĞI VE KARLILIĞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BELİRLENEN BU PAYIN ARTIRILMASINI TALEP EDEMEZ HAK İDDASINDA BULUNAMAZ.

  8.8. KATILIMCI, SOLUCANLARINI FİRMA TESİSLERİNDEN FİZİKİ OLARAK ALMAYA KARAR VERDİĞİNDE ALMA İŞLEMİNİ BİZZATI KATILIMCININ KENDİSİ YA DA NOTER VEKALETİNE SAHİP KİŞİ TARAFINDAN KENDİ İMKANLARIYLA KARGO DURUMUNUN KARŞILANARAK FİRMA TESİSLERİNDEN SOLUCAN HESABINDA BİRİKMİŞ SOLUCANLARIN %50 SİNİ GÖTÜRÜLECEĞİNİ KABUL EDER.

  8.9. KATILIMCI, SOLUCANLARINI FİRMA İNTERNET HESAPLARINDAN SATIŞ PLATFORMLARINDAN SATMASI DURUMUNDA, SOLUCAN HESABINDA BULUNAN SOLUCANLARIN SATIŞA SUNULDUĞU AN İTİBARİYLE FİRMANIN BELİRLEDİĞİ SOLUCAN PRİM HAVUZUNDAN, SATIŞA SUNULAN SOLUCANLARIN SADECE %50 Sİ KADARI SATIŞ İŞLEMİNİN TAMAMLANACAĞI SÜREYE KADAR PAY ALMAYA DEVAM EDER.

  8.10. KATILIMCI SOLUCANLARINI FİRMA SATIŞ PLATFORMLARINDA SATMASI DURUMUNDA YENİ KATILIMCI ÖDEMEYİ ÜYELİK HESABINDA BİRİKTİRMİŞ OLDUĞU PRİM TUTARI İLE YA DA BİR BAŞKA ÜYENİN HESABINDA BİRİKTİRİLEN TUTARI KENDİ HESABINA GEÇİŞİNİ SAĞLAYARAK ÜYELİK HESABINDA TUTTUĞU TUTARLA ALIŞ İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİR. ALIŞ İŞLEMİNİN TAMAMLANDIĞI AYDAN SONRAKİ AYIN 25-30 TARİHLERİ ARASINDA, SATIŞI YAPAN KATILIMCIYA YAPMIŞ OLDUĞU SATIŞ BEDELİNDEN %10 STOPAJ VERGİSİ KESİLEREK ÜYELİK HESABINDAKİ HESABINA YATIRILIR.

  8.11. FİRMANIN KATILIMCILARINA SOLUCANLARINI SATMASI İÇİN AÇTIĞI SATIŞ PLATFORMLARINDAN SOLUCAN ALAN YENİ KATILIMCI ÜYELİK HESABINA SOLUCANLAR ANINDA AKTARILIR. ARTIŞ ÖZELLİĞİ GÖSTERMEYECEK SOLUCAN ADETLERİNCE HER AY YENİ KATILIMCI FİRMANIN YAPTIĞI SOLUCAN SATIŞLARINDAN VE SATIŞI DÜŞÜNÜLEN KATI SOLUCAN GÜBRESİ SATIŞINDAN, SIVI SOLUCAN GÜBRESİ SATIŞINDAN, SOLUCAN İŞİ İLE İLGİLİ ÜRETİMİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ ALET VE EDEVAT SATIŞINDAN, ÜRETİMİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ MAKİNE VE TECHİZAT SATIŞINDAN, SOLUCAN İŞİ İLE İLGİLİ BASIMI GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ KİTAP, DERGİ VE DÖKÜMÜNTASYONUNDAN ELDE EDİLEN SATIŞ BEDELLERİNİN %10 UNDAN AZI OLMAYARAK AKTARILAN SOLUCAN PRİM HAVUZUNDAN HER AY SATIN ALDIĞI SOLUCAN ADEDİNCE PAY ALMAYA DEVAM EDER.

  8.12. KATILIMCI, WWW.TUBALİFE.COM.TR ADRESİNDE SOLUCAN PAKET SAHİPLERİNİN SOLUCANLARINI SATMALARINA YÖNELİK HAZIRLAYACAĞI SATIŞ PORTALLARINDA DİLEDİĞİ ZAMAN SOLUCAN CÜZDANINDA BULUNAN SOLUCANLARIN %50 SINI FİRMA’YA BIRAKARAK GERİ KALAN KISMINI DİLEDİĞİ FİYATTAN SATIŞA SUNABİLİR. SATIŞ GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA SATIŞ BEDELİNDEN KANUNİ VERGİLER KATILIMCI ADINA ÖDENEREK GERİ KALAN KISIM BİR SONRAKI AYIN 25-30 TARİHLERİ ARASINDA KATILIMCININ ÜYELİK HESABINDA BULUNAN BANKA HESABINA ÖDENİR. PAKETİNİ VE PAKET HAKLARINI DEVREDEN VE ÖDEMESİ TARAFINA ÖDENEN ÜYE HERHANGİ BAŞKA BİR HAK TALEBİNDE BULUNAMAZ.

  8.13. KATILIMCILARIN SOLUCAN PAKETLERİNİ SATIŞA SUNDUĞU SATIŞ PLATFORMLARINDAN SOLUCAN SATIN ALAN YENİ KATILIMCI SATIN ALDIĞI SOLUCANLARI SOLUCAN CÜZDANLARINA DERHAL EKLENİR. YENİ KATILIMCI HER AY SOLUCAN CÜZDANINDA BULUNAN SOLUCAN ADEDİNE ORANLA SOLUCAN PRİM HAVUZUNDAN PAY ALMAYA DEVAM EDER. WWW.TUBALİFE.COM.TR ADRESİNDEKİ KATILIMCILARIN SATIŞA SUNDUĞU SOLUCANLARI SATIN ALAN YENİ KATILIMCI SATIN ALDIĞI SOLUCANLARIN ARTIŞ GÖSTERMEYECEĞİNİ KABUL EDER.

  8.14. Madde 9- Sipariş/Ödeme Prosedürü

  Sipariş:

  Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) katılımcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir.

  Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler katılımcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse katılımcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) Firma hesaplarına ulaştığının belirlendiği ve Faturasının düzenlendiği andır.

  Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

  Ödeme:

  https://www.tubalife.com.tr ‘de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen katılımcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede katılımcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri’nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve hizmet alıcının ismi yazılması gereklidir.

  Katılımcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise katılımcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve katılımcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Madde 10- Gizlilik

  Katılımcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Firmaya bildirdiği bilgiler Firma tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

  Firma bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Firma kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

  Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

  Madde 11- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Firma’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  19. KAZANÇ SİSTEMİ VE ÖDEME KOŞULLARI

  TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HİÇBİR SURETLE GÜNLÜK, AYLIK YA DA BENZERİ EMEKSİZ KAZANÇ ELDE ETME ŞEKİLLERİNDEN HİÇBİR ŞEKLİYLE KAZANÇ VAAD ETMEZ. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’İNDE EMEĞE DAYALI PRİM USULUYLE KAZANÇ ELDE ETMEK MÜMKÜNDÜR. SATIŞ OLMADAN HİÇBİR SURETLE KAZANÇ VAADİNDE BULUNMAZ.

  Her hangi bir ay içerisinde sponsor üyenin biriktirmiş olduğu prim, sanal cüzdanına otomatik olarak derhal yansır. Sanal cüzdana yansımış olan bu prim sonraki ayın 15inde hesap kesimiyle birlikte kesin olarak işlenir. Üye ayın 16-24 tarihleri arasında “hesabıma gönder” komutu vermesi durumunda, şirket tarafından ayın 25-30 tarihleri arasında %10 stopajı kesilmiş olarak tanımlı banka hesabına prim kazancı aktarılır.

  TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ her ürün için belli puan türleri tanımlar. Üye bulunduğu kariyer pozisyonuna göre farklılık gösteren ve E-TİCERET BAYİLİK YAZILIM KULLANMA VE İNTERNET REKLAMI HİZMETİ PAKETİ adedince kazanç elde eder. Daha önce belirtildiği üzere sadece satışlardan hasıl olan primlerin dağıtılmasıyla kazanç elde edilebilir.

  ORGANİZASYON PUANI: ÜYENİN KARİYER BASAMAKLARINDA İLERLEMESİ VE ORGANİZASYON KAZANCI BU PUAN İLE GERÇEKLEŞMEKTEDİR

  KARİYER PUANI: ÜRÜNÜN SATIŞINDAN KARİYER PRİM HAVUZUNA AKTARILAN MİKTARI GÖSTEREN PUAN TÜRÜDÜR.

  BAYİ PUANI: ÜRÜNÜN SATIŞINDAN BAYİLİK PRİM HAVUZUNA AKTARILAN MİKTARI GÖSTEREN PUAN TÜRÜDÜR.

  YÖNETİCİ PUANI: ÜRÜNÜN SATIŞINDAN YÖNETİCİLİK PRİM HAVUZUNA AKTARILAN MİKTARI GÖSTEREN PUAN TÜRÜDÜR.

  SICAK SATIŞ KARI: SPONSOR ÜYENİN YAPMIŞ OLDUĞU TANITIM SONUCU GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞ SONRASI SPONSOR ÜYEYE YAPMIŞ OLDUĞU TANITIM ÇABASINDAN DOLAYI DİREKT ÖDENEN PRİM TUTARIDIR.

  SOLUCAN PRİM HAVUZU PAYI: ÜRÜNÜN SATIŞINDAN SOLUCAN PRİM HAVUZUNA AKTARILAN MİKTARI GÖSTEREN PUAN TÜRÜDÜR.

   

   

   

   

   

   

   

  ŞEKİL-1

  KARİYERLER  VE KAZANÇ DURUMLARI

                                

                                 EKİP ORGANİZASYON KAZANCI      KARİYER HAVUZU KAZANCI    PUAN

  MÜŞTERİ                             %25                                                             %0                                 1-99

  STAJYER                               %30                                                              %0                                100-199

  ARAŞTIRMACI                   %35                                                              %0                                200-299

  ASİSTAN                              %40                                                              %0                                300-499

  MANAGER                         %45                                                          %30                              500-999

  PRESENTER                        %50                                                             %10                              1000-2999

  GİRİŞİMCİ                           %55                                                             %10                              3000-4999

  DİREKTÖR                           %60                                                             %10                              5000-9999

  LİDER                                    %65                                                              %5                               10000-24999

  DANIŞMAN                        %70                                                              %5                               25000-49999

  KOORDİNATÖR                %75                                                              %5                               50000-99999

  NETWORKER                     %80                                                              %5                               100000-249999

  SÜPERVİZÖR                     %85                                                              %5                               250000-499999

  MÜDÜR                               %90                                                              %5                               500000-749999

  BAŞKAN                             %95                                                               %5                               750000-999999

  CEO                                       %100                                                            %5                               1000000

                                                                

   

   

   

   

  E-TİCERET BAYİLİK YAZILIM KULLANMA VE İNTERNET REKLAMI HİZMETİ KULLANIM VE HAKEDİŞ ŞARTLARI

                 

  E-ticaret bayilik yazılım kullanma ve internet reklamı hizmeti, (bundan sonra metinde bayilik olarak geçecektir) şirket tarafından önceden belirlenmiş ücret karşılığı bu hizmeti satın alan üyelere, aşağıda belirtilen alanlarda çalışma yapma hakkını kazandıran yazılım modülünü kullanma yetkisini verir: Firmalara web sitesi satışı, firma rehberi satışı, mağaza modelleri satışı, Tubalife tasarruf kartı indirim anlaşmaları yapma hakkı. Üye her satın aldığı bayilik için 1000 adet firmayı firma rehberine ekleme hakkı kazanır.

  Bayiler, ay içerisinde yapmış oldukları satışa göre bayi havuzunda biriken primleri ve yine sitede satışa sunulan kimi ürünlerden şirket tarafından takdir edilmiş oranlarda bayilik prim havuzuna giden primleri, toplam bayilik adedine bağlı olarak, aşağıda belirtilen aralıklarda ve oranlarda hak ederler.

   

  BAYİLİK PAKETİ SAYISI

   

    0-99                        BAYİLİK PRİM  HAVUZUNDA BİRİKEN PRİM KAZANÇ DAĞILIMI ORANI  %50

    100-999                 BAYİLİK PRİM  HAVUZUNDA BİRİKEN PRİM KAZANÇ DAĞILIMI ORANI %65

    1000-9999             BAYİLİK PRİM  HAVUZUNDA BİRİKEN PRİM KAZANÇ DAĞILIMI ORANI %80

    10.000 ve üzeri     BAYİLİK PRİM  HAVUZUNDA BİRİKEN PRİM KAZANÇ DAĞILIMI ORANI %100

   

  ORGANİZASYON KAZANCI; ŞİRKETİN KARLILIK DURUMUNA GÖRE ÜRÜNLERE TANIMLADIĞI PUAN TÜRÜDÜR. ÜYE KENDİ ALIŞ-VERİŞERİNDEN VE ALT ÜYELERİNİN YAPMIŞ OLDUKLARI ALIŞ-VERİŞLERDEN BİRİKTİRDİĞİ PUANLARLA ŞEKİL-1 DEKİ TABLODA YER ALAN PUANLARIN BİRİKTİRİLMESİYLE BELİRTİLEN KARİYERLERE YÜKSELİRLER. ÜYE BULUNDUĞU KARİYER DURUMUNA GÖRE AY İÇERSİNDE OLUŞTURMUŞ OLDUĞU PUANDAN PRİM KAZANIR, OLUŞTURMUŞ OLDUĞU PUAN LİDERLER VESİLESİ İSE KENDİNE BAĞLI LİDERİN KARİYER DURUMUNA GÖRE OLUŞTURMUŞ OLDUĞU PUANIN KARİYER FARKI KADAR KAZANÇ ELDE EDER.

  Ör; koordinatör seviyesindeki bir üyenin alt üyesi girişimci kariyerinde olsun ve alt üyesinin topladığı puan 1000 olsun,

   Girişimci kariyerindeki üye 1000*0.55=550TL Kazanç elde eder.

   Koordinatör üye ise             1000*0.20=200TL Kazanç elde eder.

   

  SICAK SATIŞ KARI:  SPONSOR ÜYENİN YAPMIŞ OLDUĞU TANITIM SONUCU GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞ SONRASI SPONSOR ÜYEYE YAPMIŞ OLDUĞU TANITIM ÇABASINDAN DOLAYI DİREKT ÖDENEN PRİM TUTARIDIR.

  SOLUCAN PRİM HAVUZU KAZANCI: ÜYELERDEN SOLUCAN PAKETİ SATIN ALMIŞ VE ÜYELİK HESABINDA BULUNAN SOLUCAN CÜZDANINA TANIMLANAN SOLUCANLARIN ARTIŞ KISIMLARIDA DAHİL EDİLMEK ÜZERE TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ ONLİNE MAĞAZACILIK KISMINDA SOLUCAN VE SOLUCAN ÜRÜNLERİNE TANIMLANAN ÜRÜN VE HİZMETLERİN SATIN ALIMLARINDAN TEVELLÜT SATILAN ÜRÜN VE HİZMETLERE TANIMLANAN SOLUCAN HAVUZU PUANLARININ SOLUCAN HAVUZUNDA TOPLANDIĞI VE SOLUCAN ADEDİNE ORANLA PAY EDİLDİĞİ KAZANÇ TÜRÜDÜR.

   

  KARİYER HAVUZU KAZANCI; Her ürüne tanımlanan kariyer puanları bir havuzda toplanır. Kariyer oranı toplanan puanla çarpılarak o kariyerdeki üyeye eşit miktarda pay edilir. Üye daha önce elde etmiş olduğu tüm kariyer havuzlarından da kazanç elde eder. Kariyer havuzundan o ay içerisinde 100 TL üzeri sipariş oluşturan kariyer sahipleri prim alırlar.

  ÖR; Toplanan kariyer puanı 10 000 olsun,

  Manager sayısı  20

  Presenter sayısı 8

  Girişimci   4

  Direktör 1

  Lider 1 sayısı 1 olsun,

   

  Manager  üye kazancı        10000*0.30=3000/20=150TL

  Peresenter   üye kazancı    10000*0.10=1000/8=125TL

  Girşimci üye kazancı            10000*0.10=1000/4=250TL

  Direktör üye kazancı           10000*0.10=100071=1000TL

  Lider üye kazancı                  10000*0.05=500/1=500TL

   

  Burada lider kariyerine ulaşmış bir üye aynı zamanda manager, presenter,girişim,direktör kariyerlerinede ulaştığı için toplam kariyer havuzundan elde edeceği kazanç

                  150+125+250+1000+500=2025TL KAZANÇ ELDE EDER.

   

  BAYİLİK PRİM HAVUZU KAZANCI; Üye kendi irade ve isteğiyle TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. şirketinin belirlediği ve değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğu BAYİLİK ücretini ödeyerek şirketin geliştirmiş olduğu yazılımları kullanarak ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yaparak sponsorluk kazançları elde edebilir. Ayrıca şirketin bir kısım ürünlere yükleyeceği BP=Bayi puanlarının bir havuzda toplandığı ve bayilere taksim edildiği prim kazanç fırsatından yararlanabilir. Bu kazanç tamamen şirketinin ürün ve hizmetlerinin satışının yapılmasıyla ortaya çıkan prim kazancıdır.  Bayilik ücreti şirket hesabına yatırıldıktan yasal iade süresi 14 gün dolduktan sonra söz konusu üye yatırmış olduğu bayilik ücretinin iadesini talep edemez.

  ÖR; Bayi havuzunda toplanan puan her hangi bir ayda 100000 ve o ay için toplam BAYİLİK PAKET SAYISI 125 adet olsun.

  Bu durumda her bir bayilik paketi için üye 10000/125= 80TL KAZANÇ ELDE EDER.

  YÖNETİCİ KAZANCI; Tubalife organizasyonunda başarılı olan liderler bulundukları illerde yönetici olarak atanarak bulundukları ildeki yapılan alış-veriş cirolarından pay almaları hedeflenmekledir. İl yöneticiliği ve bölge yöneticiliği şeklinde oluşturulacak yönetim organizasyonunda söz konusu ilde ikamet etmeleri şartı aranmaz. İl ve bölge yöneticileri il ve bölge nüfusuna göre belirlenir. Bir ile, nüfusuna göre en fazla her 20000 kişiye 1 il yöneticisi atanır. Bir bölgeye de en fazla her 50000 kişiye bir bölge yöneticisi olacak şekilde atama yapılır. Bölgeleri teşekkül ettirme hak ve salahiyeti, şirket menfaatleri ve il nüfusları göz önünde bulundurulmak suretiyle şirket uhdesindedir. İl ve bölge yöneticileri aynı yönetici havuzundan kazanç elde eder. Yönetici havuzu, ay içerisinde ilde ikamet eden üyelerin yapmış oldukları alış-verişlerdeki ürünlere tanımlanmış olan yönetici puanlarının yönetici havuzunda birikmesiyle oluşur ve havuzda biriken prim havuza bağlı tüm yöneticilere eşit şekilde bölüştürülür. Bölge yöneticileri, yönetici oldukları bölgede yer alan tüm illerin prim havuzlarına dahil olurlar. Bölge yöneticileri, söz konusu bölgede ikamet eden üyeler arasından şirket faaliyetlerinin icrası gibi maslahatlar gözetilerek tamamıyla şirketin ihtiyarında olmak üzere atanabilir. Şirket bölge yöneticisi atarken il yöneticilerinin tercih ve düşüncelerini nazarı dikkate almak zorunda değildir.  İl ve bölge yöneticilerinden şirketin alacağı kararlarla ciro, faaliyet, çalışma ve benzeri şeyler gibi şirket lehine olacak şekilde faaliyetlerde bulunmaları istenebilir. İstenilen ve kararlaştırılan duruma göre davranmayan yönetici, yöneticilik görevinden azledilebilir. 

   

  20. Üye TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ şirketinin alt yapısını kurduğu SMS, Anket ve e-mail ve diğer uygulama Reklamcılık faaliyetlerinde kendisine tanımlanan www.tubalife.com.tr adresindeki üye sayfasına tanımladığı aktif olarak kullandığı gsm numarasına reklam almayı kabul eder. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ’nin oluşturmuş olduğu sistemle satışını yaptığı reklam satışlarından kazanç elde etmeyi kabul eder. Üye Reklam kazançlarından yararlanmak istemediğinde ve Reklam almayı red etmesi durumunda kendine tahsis edilen profil sayfasına girerek gsm nosunu ve e-mailini otomatik olarak iptalini gerçekleştirir. Üye info@tubalife.com.tr adresinede SMS ve e-mail Reklamı almak istemiyorum diye mesaj atarak SMS ve e-mail üyeliğini iptal edebilir. 

  21. TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ. açık adresi İsmetpaşa Mah. Mustafa Kemal Bey Sok. No:5 MERKEZ/BİLECİK’tir. Açık iletişim bilgileri tel: 08503041325 mail:info@tubalife.com.tr dir.

  22.  TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ. şirketinin kurumsal hesap bilgileri KUVEYTTÜRK ERZURUM    ( 120 )10164768 IBAN:TR720020500001016476800001 dir.

  23. İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

  24. İş bu Anlaşma, Distribütör Üyenin TUBALİFE MAĞAZACILIK ELEKTRONİK TİC.LTD. ŞTİ. resmi internet sitesinden üyelik numarası ve şifresi aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir.

   

 • ( * ) Doldurulması zorunlu alanlar.
 • Yukarıda belirttiğiniz tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.